Вторник, 31.03.2020, 01:47
Приветствую Вас Гость | RSS

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Діяльність України на міжнародній арені після Другої світової війни

16.3. Діяльність України на міжнародній арені після Другої світової війни

Після завершення воєнних дій з огляду на вагомий внесок укра­їнського народу в перемогу значно підвищився міжнародний авто­ритет України. Україна серед 51 країни світу була однією із заснов­ників Організації Об'єднаних Націй (ООН). Делегація України на чолі із заступником голови Ради народних комісарів, народним ко­місаром закордонних справ УРСР Д. Мануїльським працювала над розробкою Статуту ООН. Урочиста церемонія його підписання від­булась 26 червня 1945 р. на конференції в Сан-Франциско. Разом з іншими делегаціями Статут підписала й делегація України як краї­ни засновниці нової міжнародної організації, що мала на меті забезпечити мир і безпеку народів в усьому світі. Статут ООН набрав чинності 24 жовтня 1945 р. Цей день щороку відзначається як день ООН.

На першій сесії Генеральної Асамблеї ООН у 1945 р. Україну було обрано членом економічної та соціальної ради. З 1947 р. Україначлен Економічної комісії ООН для Європи. У 1948-1949 рр. УРСР була непостійним членом головного органу ООН — Ради Безпеки. Беручи активну участь у роботі ООН та інших міжнародних органі­зацій (таких як ЮНРРА Адміністрація допомоги і відбудови при ООН (1945 р.), Женевська конференція (1949 р.), яка ухвалила Кон­венцію про захист жертв війни, Дунайська конференція (1948 р.), що виробила конвенцію про режим судноплавства по Дунаю), Україна послідовно підтримувала ідею надання допомоги країнам, що потер­піли під час Другої світової війни.

У 1946 р. Україна брала участь у роботі Паризької Мирної кон­ференції і підписала мирні договори з Італією, Румунією, Болгарією, Угорщиною та Фінляндією. Українська дипломатія багато зробила для розвитку ООН, зокрема таких її органів, як Комісія з прав лю­дини, Міжнародна організація праці (МОП), Комісія ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), у переговорах щодо обмеження озброєнь. У 50-х роках представники УРСР працювали в 16-ти Між­народних організаціях, підписали 60 міжнародних угод і конвенцій.

Складним був період затяжної "холодної війни", період боротьби між капіталізмом і соціалізмом за вплив на країни Центральної та Південно-Східної Європи, що виявилось у створенні так званого со­ціалістичного табору. Україна поставляла країнам, які належали до Ради Економічної Взаємодопомоги (РЕВ), чавун, вугілля, продукцію машинобудування, важливі види сировини тощо. Отримувала вона звідти промислове обладнання та інші товари. Громадяни України брали участь у будівництві та обладнуванні багатьох підприємств у країнах Східної Європи та в окремих слаборозвинених країнах. По­чинаючи з 1953 р. УРСР внесла відповідні кошти у фонд ООН  для країн, що почали розвиватися.Понад 20 млн трудящих України в 1950-1951 рр. підписали Сток­гольмську відозву до народів світу про заборону атомної зброї. Увій­шовши до Всесвітньої Ради Миру, представники УРСР підписали Звернення Ради про укладання Пакту Миру між великими держа­вами.

Активна позиція України на міжнародній арені посилювала інте­рес світової громадськості до історії, культури і побуту народу рес­публіки.Значну роль у розвитку зарубіжних зв'язків відігравали Українсь­ке Товариство культурних зв'язків із закордоном, українська комісія Всеслов'янського комітету СРСР та Український радіокомітет.Розширювалися зв'язки діячів науки і культури України з діячами науки і культури Англії, США, Польщі, Чехословаччини, Югославії та інших країн.У 1954 р. Україна стала членом ЮНЕСКО.Проте за авторитарної влади в СРСР зовнішньополітична діяль­ність в ці роки певною мірою була обмежена. Україна рухалась у фарватері зовнішньополітичних кроків СРСР, що природно для уні­тарної держави, де панує монополія центру на зовнішню політику. Україна, формально маючи право встановлювати прямі міжнародні відносини, включаючи обмін дипломатичними місіями, за відсутно­сті реального суверенітету, справжньої державності в республіці фак­тично не могла ним скористатися.


akadem12.at.ua
monster

Меню сайта

Форма входа

СТАТИСТИКА